BAANBREKENDE WERKGEVER: CHARTER 2020

Onderstaande organisaties ondertekenden in 2020 het charter Baanbrekende Werkgever.

Dit charter gaf organisaties een kader en extra stimulans om enkele thema’s aan te pakken die op dat moment baanbrekend waren. De focus lag toen op duurzame mobiliteit en het verankeren van het hybride werken in een beleid waarbij de medewerker centraal staat.

Baanbrekende Werkgever is ondertussen uitgegroeid tot een robuust lerend netwerk van +70 Belgische organisaties. De thema’s waar we met elkaar kennis rond uitwisselen evolueren elk jaar mee. Als rode draad doorheen de thema’s kijken we met een duurzame bril naar people & planet, zonder de business objectieven uit het oog te verliezen.

Minder onderweg

icon
Minder onderweg

De beste manier om files en alle bijhorende stress en inefficiënties te minimaliseren? Vermijd de verplaatsing. De Baanbrekende Werkgever zet daarom de medewerker centraal in zijn mobiliteitsbeleid, en niet de werkplek.

Minder onderweg

De Baanbrekende Werkgever maakt komaf met standaard op kantoor werken. Hij formuleert een alternatief beleid. Daarbinnen krijgt thuiswerken of werken op een andere plek dan kantoor een prominente plaats, waar wenselijk en mogelijk.

De Baanbrekende Werkgever kiest voor een optimaal niveau van thuiswerken. Hij geeft daarbij aandacht aan het welzijn van medewerkers en het vlot functioneren van teams en organisatie.

Op lange termijn doet de Baanbrekende Werkgever aan locatiemanagement, als wenselijk en mogelijk. Daarbij kiest hij voor een werkplek of een set aan werkplekken die de totale verplaatsingstijd van de medewerkers zo klein mogelijk houdt.

Reeds

241

bedrijven ondertekenden het charter Baanbrekende werkgever.

Organisaties die het charter ondertekenden
icon
Duurzaam werk

De Baanbrekende Werkgever streeft naar een mensgericht beleid. Daarin pakt hij de uitdagingen van het hybride werken aan.

Plaats- en tijdsonafhankelijk werken

Teams die verspreid zitten over verschillende werkplekken vragen een andere manier van organiseren en communiceren. Een Baanbrekende Werkgever zet in op een mensgericht beleid en voorziet medewerkers van de juiste digitale tools en ICT-infrastructuur om comfortabel op die plekken te kunnen werken. Hij besteedt extra aandacht aan de medewerker die minder mee is met het digitale werken en op dit vlak meer begeleiding nodig heeft.

De Baanbrekende Werkgever formuleert een duidelijk beleid rond flexibele werkuren. Waar wenselijk en mogelijk, formuleert hij duidelijke afspraken waarbij de medewerkers een grote autonomie krijgen om zelf te beslissen wanneer ze werken.

Ook voor productieomgevingen en andere omgevingen waar het moeilijk is om tijdsonafhankelijk te werken, creëert de Baanbrekende Werkgever een kader waarbij inspraak in het eigen uurrooster mogelijk is.

Hybride werken in vertrouwen

Meer plaats- en tijdsonafhankelijk werken betekent minder controle over het doen en laten van de medewerker. Een Baanbrekende Werkgever schept een duidelijk kader rond hybride werken waarbij vertrouwen de basis is en waarbij hij voldoende vrijheid geeft om privé en werk te integreren, waar wenselijk en mogelijk.

Hybride werken met vertrouwen aan de basis kan het fundament zijn om verder te evolueren naar een cultuur met een grotere autonomie voor de werknemer. Een Baanbrekende Werkgever beseft dat een sfeer van vertrouwen en autonomie niet enkel zorgt voor een meer ontspannen cultuur maar ook voor een effectievere organisatie.

Met aandacht voor nabijheid

Meer thuiswerken gaat ten koste van de voeling met de collega’s, het team en de organisatiecultuur.

We streven daarom naar een mensgericht beleid met aandacht voor nabijheid binnen de context van hybride werken. Met nabijheid bedoelen we enerzijds betrokken blijven bij de doelstellingen en de organisatie, anderzijds verbonden blijven met de collega’s. Beide dragen bij aan een sterke organisatiecultuur.

Betrokkenheid bij de organisatie creëren vraagt andere leiderschapsvaardigheden in het hybride werken. Een Baanbrekende Werkgever geeft leidinggevenden het juiste kader en de juiste handvaten, via opleiding en begeleiding, zodat zij individuen en teams goed kunnen ondersteunen. Anderzijds moeten HR en leidinggevenden de belangrijke momenten in een loopbaan gaan herbekijken. Denk maar aan onboarding, evaluatie, ontslag, opleidingen en dergelijke.

Non-verbale communicatie en informele contacten zijn essentieel om sterke teams en culturen te bouwen. Een Baanbrekende Werkgever zet in op het creëren van verbondenheid binnen teams en tussen teams. De kantooromgeving is nog steeds dé plek om teams samen te brengen, al zal de inrichting moeten mee evolueren om verbondenheid verder te stimuleren.

Deze nabijheid zorgt ervoor dat individuen leren van elkaar en groeien als professional. Vanuit betrokkenheid en verbondenheid ontstaan ook de vonken die leiden tot creativiteit en innovatie.

Aandacht voor gezondheid

Een duidelijk kader rond hybride werken houdt ook rekening met de fysieke en mentale gezondheid van de medewerker. Vertrouwen en nabijheid vormen de basis van een gezonde geest. De Baanbrekende Werkgever kan ook verder gaan door gezond eten en regelmatig bewegen actief te promoten, ook bij thuiswerk. Ook een gezond lichaam heeft een positieve impact op de mentale alertheid.

icon
Slimmer en groener onderweg

De Baanbrekende Werkgever stimuleert actief milieuvriendelijke vervoersmodi zoals de (e-)fiets, de step, het openbaar vervoer of een combinatie van deze. Als hij toch voor de wagen kiest, moedigt hij de keuze voor de meest milieuvriendelijke wagens aan: hybride, elektrische en deelwagens.

Groenere vervoersmodi

De Baanbrekende Werkgever kiest resoluut voor groener onderweg. Waar mogelijk en wenselijk, vervangt hij de wagen en stimuleert hij milieuvriendelijke vervoersmodi zoals het openbaar vervoer, de (e-)fiets of step, … of combinaties van verschillende vervoersmiddelen.

De werkgever beschikt vandaag over een breed gamma van mogelijkheden om groener onderweg te gaan. Sinds maart 2019 is er ook een wettelijk kader voor het mobiliteitsbudget. Dat stimuleert het gebruik van actieve vervoersmodi, openbaar vervoer en groene bedrijfswagens. Er zijn ondertussen ook verschillende apps op de markt die MaaS (mobility as a service) faciliteren.

Waar wenselijk en mogelijk, geeft de Baanbrekende Werkgever de fiets definitief een centrale plek in het mobiliteitsbeleid. De fiets is in de warme zomermaanden van 2020 dé ontdekking gebleken van heel wat Vlamingen. Het zou zonde zijn dit te zien terugvallen naar het oude niveau. Fietsleasing, deelfietsen of de fietsvergoeding kunnen onderdeel uitmaken van een doorgedreven fietsbeleid, waar ook fietsenstallingen en douches deel van uitmaken. Bovendien kan de fiets gepromoot worden als onderdeel van het mobiliteitsbudget waarbij de werknemer een budget flexibel kan besteden aan actieve vervoersmodi en openbaar vervoer. Ook andere initiatieven om groener onderweg te gaan worden toegejuicht.

Groenere bedrijfswagens

Als we dan toch wagens moeten gebruiken, laat het dan de meest milieuvriendelijke wagens zijn: hybride wagens, elektrische wagens en deelauto’s. Baanbrekende Werkgevers maken werk van een wagenbeleid dat de keuze voor groene bedrijfswagens of deelauto’s sterk aanmoedigt en daar ook de aangepaste infrastructuur aan koppelt.

WAAROM DOEN WE DIT?

De initiatiefnemers willen met dit charter een positieve dialoog starten over hoe we werk en mobiliteit organiseren. Samen streven we naar een significante impact op het welzijn van de medewerkers.