6 lessen (en sfeerbeelden!) uit de Boot Camp Baanbrekende Werkgever

Geen betere start van het leertraject van Baanbrekende Werkgever dan de Boot Camp vol verfrissende ideeën, cruciale inzichten en waardevolle contacten. Uit de interventies van experten vallen heel wat lessen de trekken, waaronder deze 6.

Matthias Van Milders
25 mei 2022

Deel dit artikel
LinkedIn Facebook Twitter
Baanbrekende Werkgever bootcamp

Een gezellige drukte hing op 26 april op de campus van Antwerp Management School in hartje Antwerpen. Baanbrekende Werkgevers en experten vonden elkaar voor ontmoeting, inspiratie en misschien ook wel motivatie. Dat veel organisaties en bedrijven, uit uiteenlopende sectoren, de uitdagingen van Baanbrekende Werkgever enthousiast aangaan, geeft energie. Experten wisten de Baanbrekende Werkgevers te voeden, maar dat deden ook de deelnemers zelf. Want uiteindelijk was elke aanwezige op de Boot Camp ook zelf een deskundige.

Focus bij een aanwerving op een beperkt aantal cruciale competenties – Lou Van Beirendonck

“Concentreer je bij een aanwerving op de competenties die er echt toe doen. Plannen en organiseren, flexibel zijn, overtuigen, initiatief nemen, een eigen oordeel vormen: het zijn competenties die een vrij grote voorspellende waarde hebben bij een aanwerving. Maar vele andere competenties zijn te ontwikkelen. Hou daarmee rekening bij een aanwerving.”

Stimuleer nieuwsgierigheid – Ans De Vos

“Leren en kennis ontwikkelen zijn bij de meest essentiële vaardigheden voor de toekomst. Als niets nog zeker is, wordt alles mogelijk. Nieuwsgierigheid is de juiste balans tussen angst en te veel vertrouwen. Dat geldt voor je eigen loopbaan, maar ook voor de relatie tussen werkgever en werknemer.”

Zet naast loopbaanlang leren ook in op loopbaanlang luisteren – Peggy De Prins

“Het is goed om oog te hebben voor wat goed gaat in het bedrijf, de bright side. Maar besteed ook voldoende aandacht aan de dark side, aan de employee silence. Dat vraagt om een cultuur van voortdurende feedback en luisteren, van thema’s bespreekbaar maken. En naast de formele kanalen en data, speelt ook de spontane feedback daarin een cruciale rol.”

Becijfer de total cost of mobility – Delphine Eeckhout

“De total cost of ownership is breed ingeburgerd als het om mobiliteit gaat. Maar waarom niet kijken naar de total cost of mobility? Daarmee breng je alle kosten in beeld, ook het parkeren bijvoorbeeld. Dat soort kosten blijft vaak onzichtbaar. Zet je in op de elektrificatie van het wagenpark, beschouw het dan als een onderdeel van een bredere mobiliteitsaanpak. Maar investeer niet alle middelen daarin. Slimmer en minder onderweg, daar zit de echte verandering.”

Toon wat je doet met input uit bevragingen – tip uit het publiek

“Bij sommige doelgroepen zoals uitvoerende bedienden en arbeiders kan inspraak moeilijker verlopen. In hun vaak hiërarchischer georganiseerde diensten is niet steeds zichtbaar wat er met hun input gebeurt. Vertel daarom wat er met de resultaten van bevragingen gebeurt. Toon aan welke acties het gevolg zijn van hun input.”

Maak werk van dynamische, geconnecteerde werkplekken – Sarah Desmet

“Google is een voorloper op vlak van de office of the future. Het bedrijf vertrekt daarbij van de verwachtingen van de medewerkers. Werkplekken zijn dynamisch: het doel wordt niet vooraf bepaald. Medewerkers kunnen hun werkplek personaliseren, bijvoorbeeld door een gezinsfoto te projecteren of hun voorkeursinstellingen te activeren. Satellietkantoren worden beter geconnecteerd en dat geldt ook voor remote workers. Door de opstelling van de schermen kunnen die meer deel uitmaken van de vergadering. Tenslotte is er ook een sterke vraag naar meer buitenruimte.”