Een soepel en hybride werkbeleid dat de verbondenheid niet aantast

Cohesie en verbondenheid: dat zijn de sleutelwoorden die de bedrijfscultuur van Securex typeren. Tegelijk laat de hr-dienstverlener zijn medewerkers veel vrijheid, dankzij een uniek beleid op het vlak van hybride werken.

Dries Van Damme/Bureau44
09 november 2022

Deel dit artikel
LinkedIn Facebook Twitter

Hoe beter je elkaar kent, hoe beter medewerkers, teams en de volledige groep functioneren. Als collega’s elkaar niet zo vaak fysiek zien, is dat minder evident. Om elkaar dan echt goed te kennen, zijn cohesie en connectie via formele en informele initiatieven onontbeerlijk. De Securex-medewerkers vinden dat zelf ook. Dat blijkt uit de driemaandelijkse interne tevredenheidsenquêtes van het bedrijf. “De verbondenheid met collega’s vinden onze medewerkers het belangrijkst”, zegt Julie De Neef, Corporate Communications Manager bij Securex. “Ze zien Securex als een familiaal en menselijk bedrijf, waar ze zich goed voelen in hun job.”

Check-in

“Grotere jaarlijkse of tweejaarlijkse events, zoals teambuildingsdagen en personeelsfeesten, dragen zeker hun steentje bij tot de cohesie, maar volstaan op zich niet”, zegt Eva Vandenheede, directeur Externe Dienst Preventie en Bescherming bij Securex. “Het gaat er vooral om wat je elke dag doet. Het zit in de kleine dingen. We starten elke vergadering met een check-in, bijvoorbeeld, waarbij we delen hoe we ons voelen en wat ons op dat moment privé bezighoudt.”

Zo krijg je de marge om ook persoonlijke of moeilijke situaties aan te kaarten. Denk aan iemand die slecht heeft geslapen door die nieuwe puppy in huis, of iemand die binnenkort papa wordt. “Door die dingen te delen, creëer je verbondenheid”, zegt Eva Vandenheede. “Collega’s leren elkaar op een andere manier kennen. Als leidinggevende heb je daar een heel belangrijke rol in.”

Groeiproces

“Het is een groeiproces”, vervolgt Eva Vandenheede. “Stap voor stap geraakt iedereen vertrouwd met die aanpak. In elk geval zijn de effecten ervan duidelijk. In 2019 verlieten dertig van de driehonderd medewerkers van onze afdeling het bedrijf. Dit jaar zijn dat er maar vijf. Intussen kwamen er ook al enkele collega’s terug. Meer en meer zien we dat medewerkers heel bewust voor ons kiezen omwille van onze bedrijfscultuur.”

Het beleid voor hybride werken dat Securex hanteert, is zonder meer uniek. Medewerkers moeten minstens één dag per week naar kantoor komen. “Ze hebben de vrije keuze voor die andere dagen”, verklaart Julie De Neef, “maar uiteraard altijd in functie van hun job, onze klanten en de noden van het team.” Hoeveel dagen een medewerker effectief op kantoor of thuis werkt, hangt dan af van wat is overeengekomen, op maat van de klant, de medewerker zelf, het team en de afdeling.