Terugblik panelgesprek: “Geef als leidinggevende het goede voorbeeld: niemand moet 24/7 bereikbaar zijn”

Luister naar wat leeft op de werkvloer en doe daar effectief iets mee. Het is maar één van de aanbevelingen uit ‘Challenge jouw welzijnsbeleid’, het vijfde live webinar van Baanbrekende Werkgever. Vier (ervarings)deskundigen deelden niet alleen hun verwezenlijkingen, maar ook hun uitdagingen.

Matthias Van Milders
15 juni 2023

Deel dit artikel
LinkedIn Facebook Twitter

(lees verder onder de video)

Employee silence is één van de onderzoeksthema’s van professor Peggy De Prins (Antwerp Management School). Ze vraagt zich af of de deelnemers aan het webinar het fenomeen herkennen. Rond de tafel klinkt een volmondige ‘ja’. Tryangle begeleidt bedrijven op vlak van werkgeluk en welzijn. Employee silence staat bovenaan het lijstje met thema’s waarmee bedrijven worstelen, merkt chief wellbeing officer Griet Deca. “Het zou wel raar zijn als je het niet herkent”, beaamt Machiel Den Dekker, algemeen directeur van AFAS Software. “Zeker meer introverte mensen worstelen ermee. Al trekken jongeren over het algemeen toch sneller aan je jasje.”

Praten over werkdruk

Wat zijn dan de typische stiltethema’s, is ook een vraag van Peggy De Prins. Natasja Kuipers, HR Business Partner bij DEME Group, noemt de werkdruk. “Al is dat meer dan een stiltethema. Wij zijn een projectgedreven organisatie, met een sterke yes we can-mentaliteit. Dan is de valkuil dat sommigen tot het uiterste gaan. Dat moet je op tafel kunnen leggen.”

“Om stilte te doorbreken moet je de polsslag meten”, zegt Katrien Vereecken, algemeen directeur organisatiebeheer bij VDAB. “Maar bevragen is één ding, je moet er ook iets mee doen.” Bij AFAS heeft elke leidinggevende maandelijks een gesprek met elk teamlid over het welbevinden. “Dat soort gesprekken zijn cruciaal om de vinger aan de pols te houden, naast de bevragingen”, vindt Griet Deca. “En daarnaast ook: leading by example. Als je als leidinggevende 24/7 actief bent, dan geef je geen goed voorbeeld.”

Vergeet de leidinggevenden niet

Leidinggevenden verdienen de nodige zorg en ondersteuning. “Respecteer dat de leidinggevende vandaag heel erg bevraagd wordt”, stelt Griet Deca. “En spreek die in de eerste plaats aan als mens, niet omwille van de functietitel.” Natasja Kuipers beaamt dat: “Leidinggevenden zijn mensen van vlees en bloed. Het is aan de organisatie om hen te ondersteunen. En de top van het bedrijf moet dat uitdragen, ook daarvoor geldt: lead by example.”

Bij VDAB zijn er interactieve workshops verbindend communiceren voor leidinggevenden. De deelnemers oefenen de technieken samen in. “Als Nederlander in België heb ik moeten leren dat woordkeuze ertoe doet”, getuigt Machiel Den Dekker. “Je kan er mensen mee verliezen. En een kwetsbare leider moet ook kunnen terugkomen op een bepaald gesprek.”

Uiteindelijk is niet iedereen in de wieg gelegd om leiding te geven. Rond de tafel wordt gewezen op het belang van experts en het feit dat die rol ook veel werkgeluk kan brengen. Bij DEME Group zijn er leadership journeys voor leidinggevenden, maar even goed kan interne mobiliteit mensen naar een expertfunctie toe leiden.

Veiligheid bieden

Hoe zorg je voor de psychologische veiligheid die nodig is om employee silence aan te pakken? Dat vraagt professor Kathleen Vangronsvelt (Antwerp Management School). En hoe laat je medewerkers op een goede manier hun stem horen?

Maak een onderscheid tussen quick wins en duurzamere veranderingen op lange termijn, adviseert Griet Deca. Katrien Vereecken is het daar volmondig mee eens. “Die quick wins heb je nodig om te laten merken dat er iets verandert in de organisatie.” Door vragen van medewerkers ter harte te nemen, geef je als werkgever een signaal, vindt Machiel Den Dekker. “Je zegt aan anderen: ook jij mag met vragen komen.”

Die veiligheid bieden, dat is iets wat je kan leren, vindt Griet Deca. Katrien Vereecken probeert het toe te passen in de manier waarop ze leiding geeft. “Oog hebben voor de mens en voor een psychologisch veilig klimaat, daar gaat het om. Ik probeer authentiek te zijn en zo leiding te geven.”

Geen plaats voor cynisme… of toch wel?

Eén van de kijkers van het webinar ziet dat cynisme vaak een probleem is in teams. “Dat pik ik niet”, zegt Griet Deca overtuigd. “Het is een teken van apathie en vaak ook een stiltethema.” Katrien Vereecken zit op dezelfde lijn, maar Machiel Den Dekker nuanceert. “Zwarte humor is soms onderdeel van iemands persoonlijkheid. Soms kom je als werkgever met van alles op de proppen. Dan vind ik het niet per se erg dat iemand reageert met een droge zwarte grap.”

Om het live webinar af te sluiten, vraagt moderator Indra Dewitte de panelleden nog één gouden tip te delen. “Werk aan vertrouwen, dan kan je heel veel bereiken en neemt het werkplezier per definitie toe”, zegt Machiel Den Dekker. “Wil je een welzijnsbeleid, dan moet je in de eerste plaats weten wat je medewerkers onder welzijn verstaan en wat ze willen”, is de tip van Katrien Vereecken. Natasja Kuipers verwijst naar de zeer diverse populatie bij DEME Group: “Betrek dan zeker iedereen, luister zonder oordeel en ga daarmee aan de slag.” Griet Deca besluit: “Maak het klein. Met de grote plannen en modellen rijden we ons vast. Kleine stapjes vormen samen één grote.”