We delen onze eigen ervaringen met onze klanten: practice what you preach

Plaats- en tijdsonafhankelijk werken is voor veel bedrijven een brandend actueel thema. SD Worx helpt hen met oplossingen op maat. De HR-dienstverlener deed intussen zelf ook heel wat ervaring op rond dit thema. En die bevindingen deelt SD Worx graag en gul met klanten.

Matthias Van Milders
01 juni 2022

Deel dit artikel
LinkedIn Facebook Twitter

Tamara Troucheau (managing legal consultant): “De coronacrisis heeft echt voor een kentering gezorgd op vlak van telewerk. Veel ondernemingen ondervonden immers de positieve kanten hiervan en integreren het nu structureel in hun personeelsbeleid. Ook werknemers zijn vragende partij. We evolueren hierdoor meer naar een hybride vorm van (samen)werken.” “Vanuit SD Worx adviseren wij ondernemingen hierover op alle vlakken. Dat gaat over het wettelijk kader en hoe dat best vervat wordt in een duidelijke telewerkpolicy. Maar we vertellen hen ook dat ze best met de interne stakeholders overleggen. Daarnaast heeft het hybride werken een impact op leiderschap en coaching van werknemers.”
“Allereerst luisteren we altijd naar het verhaal van de klant. De ene onderneming is immers de andere niet, en dat geldt ook voor de werknemers. Op basis daarvan kijken we op maat van de onderneming wat wel of niet kan werken. Daarbij gebruiken we als SD Worx ook onze eigen ervaringen. Practice what you preach is daarbij ons motto.”
“Ik druk bedrijven op het hart om de overlegorganen goed te betrekken bij hun telewerkpolicy. Het is niet enkel een wettelijke verplichting om de ondernemingsraad te betrekken in alles wat een impact heeft op de arbeidsorganisatie. Het is zeker ook een thema dat leeft bij werknemers én nieuwe talenten die ondernemingen willen aantrekken.”

Nieuwe vragen

Ellen Claes (HR-manager): “We hebben bij SD Worx al meer dan tien jaar een policy rond de future of work. Sinds corona kunnen medewerkers twee of drie dagen per week van thuis uit werken. Die regeling kwam er na bevraging in onze engagement survey. Want een happy employee is ook een happy customer.”
“Als je als bedrijf kiest voor structureel telewerk, bots je op een aantal nieuwe vragen. Hoe kan je medewerkers ondersteunen in de uitrusting van hun werkplek thuis? Hoe trek je het welzijnsbeleid door naar de thuiswerkplek?”
Tamara: “We ondersteunen onze klanten niet alleen op juridisch en technisch vlak, bijvoorbeeld met bepaalde softwaretools. We staan ondernemingen en leidinggevenden ook bij in hoe ze beter kunnen omgaan met deze andere manier van werken. Zo geven we workshops en webinars rond leiderschapsstijl en -competenties in een hybride context. Verder is het recht op deconnectie een aandachtspunt als medewerkers vaak van thuis werken.”
Ellen: “We zitten op een kantelmoment. Bedrijven vragen zich af hoe ze medewerkers terug naar kantoor krijgen. Want voor de creativiteit en de dynamiek is dat toch nodig. Wij adviseren om te vertrekken vanuit het individu, maar om tegelijk rekening te houden met het collectief belang. Want als bedrijf wil je natuurlijk wel je doelstellingen halen.”

Flexibiliteit en autonomie

Tamara: “Deze nieuwe manier van (samen)werken heeft dus impact op verschillende vlakken. Niet alleen zorgt dit voor meer flexibiliteit bij de werknemer en een betere work-lifebalance, het kan ook invloed hebben op het welzijn en engagement van de betrokken werknemer. Een tijdsregistratiesysteem werd vroeger hoofdzakelijk gebruikt als controlemiddel. Vandaag kan je het ook gebruiken als een soort hartslagmonitor om het welzijn van de werknemer te bewaken.”
Ellen: “Zelf maken we geen gebruik van een dergelijk systeem. Flexibiliteit en autonomie van medewerkers staan centraal. Wij richten ons hierbij op het resultaat.” “We begeleiden ten slotte bedrijven in de opmaak van een Flex Income Plan. De flexibilisering van voordelen heeft een impact op plaats- en tijdsonafhankelijk werken en op mobiliteit. De wetgeving is best ingewikkeld, maar met onze tool kan je een gepersonaliseerd rewardpakket samenstellen. En je houdt het beheersbaar, ook op vlak van kosten.”