“We focussen op een nog betere dienstverlening”

Een zinvolle, motiverende en uitdagende werkcontext waarin de ontwikkeling en het welzijn van elke medewerker centraal staat. Dat is het doel van ARTwave, het programma voor culturele verandering binnen de Federale Pensioendienst. “Uiteindelijk willen we zo de performantie van de organisatie en de dienstverlening aan de burger verbeteren”, zegt Ewout Waegeman.

Matthias Van Milders - Lies Willaert
07 november 2023

Deel dit artikel
LinkedIn Facebook Twitter

Vier waarden vormen de pijlers van ARTwave: autonomie, responsabilisering, teamwork en agility (wendbaarheid). Ze komen terug in de manier waarop er gewerkt en samengewerkt wordt binnen de Federale Pensioendienst. Het expertenteam van het departement Pensioenbetalingen past die waarden bijvoorbeeld toe op de samenwerking met het departement ICT. Coördinator Anneleen Troncquo: “We hebben een aantal rituelen, waaronder een regelmatig overleg tussen beide departementen. Dat draagt bij tot een cultuur van wederzijdse verantwoordelijkheidszin. Niet enkel IT is verantwoordelijk voor een IT-project, maar alle betrokkenen zijn dat. We kunnen heel snel bijsturen. Daarbij willen we al doende leren en altijd blijven bijleren. We vieren ook regelmatig onze successen.”

“ARTwave is geen doel op zich”, zegt Ewout Waegeman, programmamanager ARTwave. “Het is een middel om onze uitdagingen aan te pakken.”

Vertrouwen

“De Federale Pensioendienst evolueert van een hiërarchische overheidsdienst naar een vlakkere structuur”, geeft Anneleen aan. “Daardoor worden andere vaardigheden van leidinggevenden aangesproken. Die draagt vandaag drie petjes: leider, manager en coach. Leidinggevenden worden daarvoor opgeleid en wisselen ervaringen uit met collega’s.”

Toch is organisatiecultuur geen zaak van de leidinggevenden alleen. “Integendeel”, zegt Ewout. “Het is even goed een bottom-upproces waarbij medewerkers experimenteren met de vier pijlers. Een leidinggevende kan niet alles weten en moet dus ook vertrouwen op het team.”

Eén aanspreekpunt

En de klanten van de Federale Pensioendienst? “We focussen op een nog betere dienstverlening”, aldus Anneleen. “Een voorbeeld: we halen de muren tussen de verschillende specialisaties binnen ons team weg. Daardoor worden burgers geholpen door één en dezelfde persoon voor de verschillende aspecten van de betaling van hun pensioen.” “Hét uithangbord van de Federale Pensioendienst is natuurlijk mypension.be”, zegt Ewout. “Daarmee communiceren we met de burger. Vandaag vind je er al alle info over je wettelijk pensioen, ongeacht of je werknemer, zelfstandige of ambtenaar bent (geweest). En ook over je eventueel aanvullend pensioen als je werkt als werknemer of zelfstandige. In de toekomst willen we de info en tools nog verder uitbreiden. Denk aan meer ‘wat met mijn pensioen als’-scenario’s en info voor gepensioneerden. En misschien in een verre toekomst ook met de info over de derde pensioenpijler zoals het pensioensparen.”

“We willen heel sterk inzetten op de eigentijdse communicatie met de burger”, vertelt Anneleen. “We denken permanent na over de taal die we in onze brieven gebruiken. Burgers zonder toegang tot digitale middelen verliezen we niet uit het oog. Ze kunnen iemand anders toestemming geven om in hun plaats hun dossier op mypension.be te bekijken. Daarnaast onderzoeken we ook hoe synergiën kunnen uitbouwen met lokale ‘pensioenprofessionals’ zoals OCMW’s, vakbonden, mutualiteiten… Zo kunnen ze mensen die bij hen aankloppen met pensioenvragen, beter helpen.“

Ontdek alle vacatures bij Baanbrekende Federale Pensioendienst hier