“Zoveel mogelijk feedback op onze strategie richting 2026”

Securex, de hr-dienstverlener die ondernemers en werkgevers in de ontwikkeling van hun onderneming en hun personeelsbeleid ondersteunt, zet sterk in op het engagement van zijn medewerkers. Dat doet het niet enkel door over de strategie van het bedrijf te communiceren, maar ook door de medewerkers actief te betrekken bij de concrete invulling ervan. Met dat doel voor ogen bracht Securex meer dan 1.600 medewerkers uit vier landen samen voor strategiedagen.

Lisa Meyers/Bureau44 - Lies Willaert
07 november 2023

Deel dit artikel
LinkedIn Facebook Twitter

“Het is belangrijk om regelmatig te kijken waar we als onderneming staan en welke richting we uit willen”, zegt Staff Director Piet Rosseel. “Om aan de veranderende verwachtingen van onze klanten te beantwoorden, sturen we onze strategie bij, met grote ambities rond groei en klantgerichtheid. Omdat die ambities een impact hebben op iedereen bij Securex, wilden we elke medewerker betrekken bij de invulling van de strategie. Dat versterkt het nodige draagvlak.”

“We vormden een strategisch kernteam van een vijftigtal directeurs uit België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Spanje, die aan het directiecomité rapporteren”, zegt Business Controlling Director Caroline De Neef. “Piet en ik maken daar deel van uit. We namen kennis van de strategie die was uitgewerkt door het directiecomité, challengeden die en stuurden die bij. Vervolgens staken we samen de handen uit de mouwen om voor onze 1.600 werknemers strategiedagen te organiseren in ons kantoor in Gent. Via die weg kregen al onze medewerkers, verspreid over twaalf dagen, de kans om de strategie uitgebreid te ontdekken en feedback te geven. Die feedback nemen we mee in de afwerking van de strategie.”

Strategiedagen

“Op de strategiedagen kwamen per dag ongeveer 140 medewerkers samen om zowel plenair als in kleinere groepjes te bespreken wat er goed gaat, maar ook wat beter kan en hoe we dat samen kunnen bereiken. Er werd uiteraard ook stilgestaan bij de strategie zelf en waar we naartoe willen. Zo bespraken we onder andere onze doelen rond groei, klanten en leiderschap, en het gedrag dat de directie en de medewerkers zelf kunnen stellen om die doelen te bereiken”, legt Piet uit. De leden van het strategisch kernteam organiseerden en modereerden, zodat iedereen de kans kreeg om aan het woord te komen. Maar doorheen de dag namen ze ook geregeld wat afstand en lieten ze de medewerkers de ruimte om vrijuit met elkaar te praten. Drie keer per dag veranderde iedereen van groep. Zo was er zoveel mogelijk uitwisseling, participatie en feedback. Bij de vraag-en-antwoordsessie met de directie was geen enkel onderwerp taboe. “Tussendoor zorgden de masters of ceremony – waaronder ikzelf – voor de nodige sfeer”, lacht Piet.

De deelnemers reageerden in een tevredenheidsenquête achteraf erg positief op het initiatief. “De collega’s vonden het erg fijn om andere profielen, van andere departementen of uit andere landen te leren kennen”, merkt Caroline op. “De collega’s apprecieerden ook dat ze in gesprek konden gaan met de directie en dat er naar hen werd geluisterd. Tevredenheid over de transparantie was een derde punt dat vaak werd aangehaald. De strategiedagen waren intens om te organiseren, maar waren een ongelofelijke ervaring met een heel mooi resultaat.” Met de output van de strategiedagen geeft het strategisch kernteam dit najaar de nieuwe strategie van Securex verder concreet vorm. “We zijn ervan overtuigd dat we, door in dialoog te gaan over onze toekomst, voeling te houden met de dagelijkse realiteit en iedere medewerker mee te nemen in ons verhaal, samen met onze 1.600 medewerkers onze ambities richting 2026 zullen realiseren.”