Baanbrekende Werkgever: FOD BOSA

De FOD Beleid en Ondersteuning, de FOD BOSA, is een cruciale partner om van de federale overheid een toekomst- en mensgerichte organisatie te maken door de federale organisaties te ondersteunen in 5 domeinen: werken bij de overheid, digitale overheid, begroting en boekhouding, overheidsopdrachten en strategische ondersteuning. Als werkgever zelf investeert de FOD BOSA in een open organisatiecultuur, waarbij connectie en autonomie sleutelwoorden zijn.

Dries Van Damme/Bureau44
Mensgericht hybride werken • 03 november 2022

Deel dit artikel
LinkedIn Facebook Twitter

De FOD Beleid en Ondersteuning, kortweg de FOD BOSA is een cruciale partner om van de federale overheid een toekomst- en mensgerichte organisatie te maken. Met zijn beleidswerk en ondersteuningsaanbod in IT, HR, overheidsopdrachten en strategische ondersteuning zit de FOD in de cockpit wat deze omslag betreft. Als werkgever zelf investeert de FOD BOSA in een open organisatiecultuur, waarbij connectie tussen de medewerkers en autonomie sleutelwoorden zijn.

De FOD BOSA zorgt onder meer voor de strategische en digitale ondersteuning om het federale overheidsbeleid rond hybride werken vorm te geven.

Daarnaast wil de FOD BOSA zelf ook een Baanbrekende Werkgever zijn. Flexibel werken was sinds zijn ontstaan in 2018 al ingeburgerd,, maar door de coronacrisis kwam alles in een stroomversnelling “Plots had iedereen door dat hybride werken perfect werkbaar is”, vertelt Anne Decock, HR Business Manager.

De FOD BOSA helpt zijn medewerkers om de omslag naar een mensgerichte aanpak van hybride werken te maken. “We doen dat vooral door autonomie en verantwoordelijkheid te geven, niet door een beleid te implementeren van bovenaf”, benadrukt Aurore Despontin, Directeur-Generaal Ondersteunende Diensten.

Autonomie

Autonomie betekent dat elk team, om het even waar binnen de FOD BOSA op zijn eigen manier met het hybride werken kan omgaan. “Wat voor het ene team werkt, heeft voor het andere team misschien veel minder zin.” Zo maakt de overheid hybride werken niet alleen mensgericht, maar vooral ook werkbaar. “Het is onze taak om elk team de praktische handvaten aan te reiken om dat te realiseren”, zegt Anne.

De FOD BOSA ontwikkelde voor zijn medewerkers de online tool Hybridix. “We laten medewerkers en teams elk op hun manier nadenken over wat voor hen werkt,, hoe ze willen vergaderen, hun werk organiseren, wat deconnectie voor hen betekent, enzovoort.” Teams stellen een teamcharter op en benoemen hun specifieke noden. “De FOD BOSA staat zijn medewerkers en leidinggevenden bij met tal van opleidingen, coaching en tools. Maar het belangrijkste is dat elk team ook autonoom kan werken en zelf verantwoordelijkheid kan nemen.”

Open feedbackcultuur

“De traditionele manier van evalueren, waarbij de focus ligt op een jaarlijkse eindevaluatie past niet meer bij de organisatie die de federale overheid vandaag wil zijn. We willen de basis leggen voor een open feedbackcultuur”, legt Anne uit. Hierbij zijn continue dialoog, werken aan doelen en het ontwikkelen van future skills belangrijk.

“Dat doe je in de eerste plaats door de dingen bespreekbaar te maken, niet enkel bij formele evaluatiemomenten”, benadrukt Aurore. “De rol van de FOD BOSA bestaat vooral uit responsabilisering: leidinggevenden stimuleren om hun team voor een stukje een cultuuromslag te laten maken.”