“Elektrificatie is ook vanuit HR-standpunt interessant”

Elektrisch rijden zit in de lift. Steeds meer bedrijven kiezen voor de elektrificatie van hun vloot. Toch leven er nog wat vooroordelen. Onterecht, zegt Alexander Buyckx, Strategic Consulting Manager bij Athlon. De mobiliteitsprovider ondersteunt bedrijven én hun medewerkers bij de elektrificatie van de vloot. En niet onbelangrijk: Athlon geeft zelf ook het goede voorbeeld.

Ruben Van Goethem
Slimmer en groener onderweg • 10 oktober 2023

Deel dit artikel
LinkedIn Facebook Twitter

Voor werkgevers zijn er enkele heel goede redenen om te kiezen voor elektrificatie van het wagenpark, weet Alexander. “Om te beginnen zijn er de kosten. Als bedrijf wil je die onder controle houden, zeker gezien de inflatie en gestegen lonen. Sinds juli zorgen de nieuwe fiscale regels voor een groot nadeel voor wagens die niet zero-emissie zijn, zelfs voor plug-in hybrides. Enkel volledig elektrische wagens of voertuigen op waterstof zijn fiscaal nog interessant.”

Kostenbesparing is belangrijk, maar ook niet alles. Veel bedrijven hebben een duurzaamheidsstrategie en elektrisch rijden past daar perfect in, vindt Alexander. “Sommige bedrijven zetten gedeeltelijk in op elektrificatie, andere gaan volledig elektrisch. Het is trouwens ook vanuit een HR-standpunt interessant. Je kan medewerkers aantrekken en aan boord houden met een aantrekkelijk en flexibel aanbod qua wagens. Veel mensen willen echt graag elektrisch rijden. Neem nu IT-profielen die de jobs voor het uitkiezen hebben. In deze doelgroep vind je veel mensen die worden aangetrokken door de gamificatie in bepaalde elektrische wagens.”

Mindset

Elektrificatie van het wagenpark is voor bedrijven dus erg voordelig. Maar hoe zit het met de medewerkers? “In principe kan iedereen elektrisch rijden”, stelt Alexander. Toch bestaan er nog vooroordelen, bijvoorbeeld over het laden. “Ook wie op diesel of benzine rijdt, moet ergens gaan tanken. Niemand heeft thuis een tankstation. Natuurlijk mag je niet denken dat elektrisch rijden voor iedereen even eenvoudig is. Denk maar aan mensen die thuis niet kunnen laden. Het vraagt om een aanpassing van je mindset. De realiteit is dat je op veel verschillende plaatsen kan laden. Mits goede planning kan je zelfs grote afstanden afleggen. ‘Maar wat als ik op reis ga?’, vragen sommigen zich af. Wel, in Frankrijk bijvoorbeeld is de snellaadinfrastructuur sinds vorige zomer verdrievoudigd.”

“Kijk, vroeger liepen we allemaal rond met een eenvoudige gsm die je maar om de week moest opladen. Toch kozen we massaal voor de smartphone toen die opkwam. Die moeten we veel sneller opladen, maar de voordelen wegen veel zwaarder door. Met elektrisch rijden is dat net hetzelfde. Kijk alleen maar naar de financiële kant van de zaak. Dankzij het voordeel alle aard betekent elektrisch rijden een pure nettoloonoptimalisatie. Kan je vandaag overstappen van een diesel naar een gelijkaardige elektrische wagen, dan houd je meer loon over.”

Herbekijk het panelgesprek rond de mobiliteitsmanager van de toekomst!

Total cost of ownership

Kies je er als werkgever voor om over te stappen op elektrische mobiliteit, dan stelt zich de vraag hoe je dat best doet. Door de kosten helder te becijferen kan je draagvlak creëren op directieniveau. “Veel bedrijven werken met een leasebudget”, stelt Alexander vast. “Daarin wordt de fiscale last niet meegerekend. Maar bij diesel- en benzinewagens is die net erg zwaar. Wij stellen voor om de total cost of ownership (TCO) te gebruiken. Daarin worden alle kosten verrekend, ook de fiscale nadelen van niet-emissievrije wagens die sinds juli veel groter geworden zijn.”

“Het aanbod van elektrische wagens groeit snel, maar is niet helemaal identiek aan dat van benzine- en dieselwagens. Je overweegt dus best ook nieuwe merken. Wij kunnen daarbij ondersteunen, want een fleet manager kan niet alles weten. Er komen immers nog andere zaken bij kijken, zoals de laadinfrastructuur of een futureproof car policy. Bij dit proces gaan best alle betrokkenen binnen het bedrijf met elkaar in gesprek. Je kan de aanpak van het ene bedrijf niet klakkeloos kopiëren naar het andere. Athlon begeleidt bedrijven dan ook op maat.”

“Heb je zicht op zaken als het budget, de aangeboden wagens, de laadinfrastructuur en de nieuwe car policy? Dan wordt het tijd om de werknemers te betrekken. Dat kan je doen door middel van infosessies, waarbij wij een partner kunnen zijn. We merken dat er heel grote verschillen zijn op vlak van kennis en bereidheid om over te stappen. Je wil als bedrijf niet dat bepaalde medewerkers achterblijven of met vooroordelen blijven zitten. Daarom moet je alles bespreekbaar maken.”

Ontdek wat Athlon voor jouw organisatie kan betekenen!