Boerenbond & Landelijke Gilden: Baanbrekende Werkgever '23

Deel deze organisatie
LinkedIn Facebook Twitter

Boerenbond is de beroepsorganisatie van én voor elke boer, tuinder en groenvoorziener in Vlaanderen. We brengen mensen samen om – als partner van leden, beleid en het brede publiek – te werken aan een sterke en duurzame land- en tuinbouw. We doen dit actief via onze kerntaken: belangenbehartiging, vorming en netwerking, innovatie, het creëren van draagvlak en adviesverlening.

Wij werken voor én samen met onze duizenden leden zodat zij elke dag lekkere en mooie producten kunnen produceren, volgens de hoogste standaarden ter wereld.

Landelijke Gilden brengt mensen en gezinnen samen die op het platteland leven. Met het dorp als uitvalsbasis werken duizenden vrijwilligers dagelijks aan boeiende sociaal-culturele activiteiten voor iedereen. We verenigen meer dan 65.000 gezinnen verspreid over 900 lokale afdelingen.

Tegelijk is Landelijke Gilden een belangrijke maatschappelijke gangmaker voor de toekomst van het platteland. Met projecten werkt Landelijke Gilden aan een toekomstgerichte mobiliteit, ruimtelijke ordening, bereikbaarheid van diensten en lokale sociale infrastructuur.

Voor meer informatie, surf naar www.boerenbond.be en www.landelijkegilden.be

Wat maakt ons een Baanbrekende Werkgever?

230 gemotiveerde medewerkers engageren zich dagelijks voor boer en burger. Mobiliteit is bijzonder bij ons omdat we zo lokaal mogelijk willen aanwezig te zijn. Wij maximaliseren de ligging van het kantoor in Leuven op 200 meter van het station, o.a. door de derdebetalersregeling van de NMBS en De Lijn. Voor de gebruikers van een leasewagen stimuleren wij het gebruik van het openbaar vervoer, door via Bluebike en Railease treinverplaatsingen aan te bieden. De leasepolitiek geeft de kans om een milieuvriendelijker alternatief te kiezen voor brandstofwagens. Wij bieden keuzevrijheid voor de medewerker die rekening houdt met persoonlijke noden en werkorganisatie. Het gebruik van Cambio is standaard in ons aanbod. Al langer dagen wij medewerkers uit na te denken over verplaatsingen, over thuiswerk of over actief te zijn vanuit een regionaal kantoor. Die vrijheid in werkorganisatie biedt opportuniteiten om op basis van de dagactiviteit de meest opportune werkplaats te selecteren. In de toekomst koppelen we een onkostenvergoeding per dag op basis van de activiteit.

We integreren mobiliteit ook in de bewustmaking over welzijn en gezondheid van medewerkers. Concreet keren wij het vrijgesteld tarief voor de fietsvergoeding uit en gaan we bewust om met verkeersveiligheid. Gerichte opleidingen defensief autorijden of een wedstrijd ‘verkeerscode’ keren regelmatig terug.

Sinds kort monitoren we het welzijn van onze medewerkers via een gestructureerde kwartaalmeting, Polsslag. Hiermee willen we vingers aan de pols houden en permanent waakzaam zijn over hoe het met al onze medewerkers gaat, in een hybride werkcontext meer dan ooit van belang.

Medewerkers maken wie we zijn, dat is onze overtuiging! Medewerkers op kantoor, op de baan, thuis, .. krijgen veel vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid, zowel naar inhoud als naar werkorganisatie. De professionele uitrusting hiervoor moet dan ook navenant zijn, zoveel als mogelijk op maat van iedere medewerker.

ONTDEK ONZE ORGANISATIEBoerenbond & Landelijke Gilden colleague Boerenbond & Landelijke Gilden colleagues

Deel deze organisatie
LinkedIn Facebook Twitter

SLUIT JE AAN BIJ DE BEWEGING!

Wil je als werkgever het verschil (blijven) maken met duurzame mobiliteit en mensgericht hybride werken? Schrijf je hier in voor onze infosessies over het certificatietraject van volgend jaar.

SCHRIJF JE HIER IN