Idewe: Baanbrekende Werkgever '23

Deel deze organisatie
LinkedIn Facebook Twitter

Groep IDEWE biedt preventie en welzijn op maat. Groep IDEWE beschikt over meer dan 920 gekwalificeerde medewerkers en werkt vanuit 11 regionale kantoren (Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven, Mechelen, Wallonië, Roeselare en Turnhout) en één centrale hoofdzetel (Heverlee-Leuven). Zo ondersteunt Groep IDEWE 30.500 werkgevers en 800.000 werknemers bij het opzetten van een veilige werkomgeving.

Groep IDEWE bestaat uit IDEWE vzw en IBEVE vzw. IDEWE vzw is de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in België met een territoriale erkenning voor het ganse land. Voor IDEWE gaat een preventiebeleid opzetten verder dan arbeidsgeneeskunde alleen. Het bestrijkt ook de domeinen van veiligheid, hygiëne, psychosociale aspecten, ergonomie en milieu. IBEVE vzw is een zusterorganisatie en staat in voor de domeinen veiligheidscoördinatie, arbeidsveiligheid, milieu, energiebeheer en industriële hygiëne op het werk. IBEVE doet aan preventie in domeinen die wettelijk niet onder een externe dienst vallen.

Groep IDEWE gelooft in interdisciplinaire dienstverlening. Groep IDEWE gaat een partnership aan waarbij samen met de klant aan preventie en welzijn wordt gewerkt. Groep IDEWE wil zich tevens in toenemende mate inzetten om een zo goed mogelijk antwoord te bieden op de uitdagingen binnen verschillende doelgroepen en/of sectoren. Nieuwe evoluties, praktijken, wetgeving, elektronische vereenvoudiging van taken, … worden eveneens op de voet gevolgd.

Voor meer info, surf naar www.idewe.be

Wat maakt ons een Baanbrekende Werkgever?

IDEWE FOCUST OP HET HUMANE IN EEN HYBRIDE WERKCONTEXT
Begin 2022 nam Groep IDEWE het personeels- en mobiliteitsbeleid onder de loep, en kregen we gerichte feedback in de vorm van een maturiteitsrapport. Hieruit leerden we dat Groep IDEWE al erg goed scoort op vlak van ‘minder onderweg’ en ‘slimmer en groener onderweg’. Dit in vergelijking met de benchmark en andere deelnemende bedrijven. Meer zelfs, Marijke Van De Plas (fleet coördinator) en Jan Rubens (directeur organisatie, services en communicatie) werden gevraagd om een Champion session te geven over de elektrificatie van ons wagenpark. We zijn dan ook ontzettend fier dat we deze best practices mogen delen.

Lees meer over minder, slimmer en groener onderweg in ons MVO-rapport “Welzijn rondom ons”:

Bekijk het rapport

Maar wat belangrijker is … op het vlak van ‘mensgericht hybride werken’ zagen we nog een aantal leerkansen. We kozen er dan ook bewust voor om deze pijler verder uit te diepen. De meest actuele vraagstukken die op tafel lagen, luidden als volgt:

• Hoe zorgen we voor een sterke organisatiecultuur binnen de context van hybride werken?
• Hoe stimuleren we de betrokkenheid van onze mensen? Zowel op het vlak van doelstellingen, ambities als onderlinge verbondenheid.
• Welke mogelijkheden biedt de technologie om deze connectie en verbondenheid te voeden?
• Hoe blijven we zorgdragen voor de fysieke en mentale gezondheid van onze medewerkers?
• Welke verhouding live/virtueel is duurzaam voor een goede werkrelatie?

Samen met een multidisciplinaire werkgroep (HR, interne dienst, …) zochten en zoeken we actief naar inspirerende voorbeelden en opportuniteiten. Zo proberen we als organisatie doelgerichte stappen te zetten naar een future-proof beleid. Eentje waarbinnen we het hybride werken nog beter kunnen ondersteunen, uitbouwen en faciliteren.

In dit kader verwijzen we ook graag door naar onze telewerkwebsite, die ook ter beschikking staat van onze eigen collega’s:

Ontdek onze telewerkwebsite

ONTDEK ONZE ORGANISATIE

Idewe Idewe Idewe Idewe

Deel deze organisatie
LinkedIn Facebook Twitter

SLUIT JE AAN BIJ DE BEWEGING!

Wil je als werkgever het verschil (blijven) maken met duurzame mobiliteit en mensgericht hybride werken? Schrijf je hier in voor onze infosessies over het certificatietraject van volgend jaar.

SCHRIJF JE HIER IN