Katholiek Onderwijs Vlaanderen: Baanbrekende Werkgever '23

Deel deze organisatie
LinkedIn Facebook Twitter

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de ledenvereniging en netwerkorganisatie van de besturen en hun katholieke (hoge)scholen, internaten, academies, centra voor volwassenenonderwijs en universiteit in Vlaanderen en Brussel.

We ondersteunen al onze onderwijsinstellingen bij de realisatie van het pedagogisch project van de katholieke dialoogschool. Vanuit de christelijke traditie waarin de school staat en in gesprek met haar omgeving, wil een katholieke dialoogschool een oefenplaats zijn voor een (samen)leven in een wereld die gekenmerkt is door diversiteit.

Wij vertegenwoordigen daarnaast onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en ondersteunen hen bij pedagogisch-didactische, juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 400 onderwijsinstellingen bij de verdere uitbouw van kwaliteitsvol onderwijs. Samen werken we aan genereus ambitieus onderwijs voor élke leerling.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 935 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Voor wie doen we wat we doen?
We werken voor alle onderwijsprofessionals en uiteindelijk voor onze leerlingen van het kleuter- tot en met het hoger onderwijs. Hiervoor gaan dagelijks ongeveer 500 medewerkers in heel Vlaanderen en Brussel aan de slag vanuit verschillende functies en opdrachten: als pedagogisch begeleider, als nascholer, als jurist, als architect, als boekhouder, als kwaliteitscoördinator enzovoort.

Goed werkgeverschap
Katholiek Onderwijs Vlaanderen draagt goed werkgeverschap hoog in het vaandel en wil hierin ook rolmodel zijn. Investeren in een sterke relatie met en tussen medewerkers komt de kwaliteit van onze dienstverlening, belangenbehartiging en vertegenwoordiging ten goede én ook het werkgeluk en welzijn van diezelfde medewerkers, ons menselijk kapitaal. Zo lanceerden we in januari 2022 onze nieuwe telewerk policy en werken we nu actief aan een aanpassing van onze huidige werkomgeving die deze nieuwe manier van werken vraagt.

In het voorjaar gingen we met al onze medewerkers in dialoog over werkgeluk, werkdruk en werk privé balans om van daaruit zowel op team – als organisatieniveau stappen vooruit te kunnen zetten. We geven medewerkers de mogelijkheid om te experimenten met initiatieven om zich mentaal en fysiek fitter te voelen en verkennen dit jaar een online professionaliseringsplatform waar onder andere deze topics aan bod komen.

In functie van onze interne kwaliteitszorg vinden we het belangrijk om feedback te verzamelen van medewerkers die onze organisatie verlaten en voeren daarom systematisch uitstapgesprekken; voor medewerkers is dit een waardevol moment van ‘kunnen afsluiten’.

Verder blijven we ook andere HR-thema’s in het licht zetten waarbij we steeds zo dicht mogelijk proberen aan te sluiten bij de behoeften van onze organisatie en medewerkers.

Hybride telewerkpolicy
We kozen voor een hybride telewerkpolicy volgens het activity-based principe. Hierbij staat niet het gebouw waar gewerkt wordt centraal, maar het type werk, de taken die er verricht moeten worden, de gewenste mate van interactie en samenwerking met collega’s en de persoonlijke voorkeuren van medewerkers.

We kiezen vanuit de organisatie dus niet voor een opgelegd aantal dagen dat een medewerker kan telewerken of op kantoor wordt verwacht. We kiezen wel voor criteria bij de keuze van de werkplek, in functie van zowel het individuele als het team en het organisatiebelang waarbij we in dialoog gaan waar nodig. Werken vanuit vertrouwen, in verbinding met elkaar zijn een van de basisprincipes die we hier voorop stellen. Voor de thuiswerkplek voorzien we de medewerkers van de nodige uitrusting.

Werkomgeving
We geloven in levenslang leren, ook als organisatie; het traject baanbrekende werkgever past dan ook perfect bij onze cultuur. Onder meer door ons vernieuwde telewerkbeleid werd de strategische keuze gemaakt om onze werkplekinrichting te moderniseren en kozen we er dus voor om aan de slag te gaan binnen de pijler ‘Minder onderweg met als component ‘een werkplekinrichting waar de mens en zijn activiteit centraal staan’.

Sinds september is een projectgroep, waarin verschillende teams vertegenwoordigd zijn, hard aan het werk om een omgeving uit te tekenen die aansluit bij onze organisatie specifieke noden en behoeften. We gaan hierbij in dialoog met elkaar en nemen de inspiratie uit dit traject mee. Ruimte voor creatief overleg, ruimte om tussentijds individueel te kunnen focussen, een fijne omgeving voor connectie met elkaar staan hierbij alvast op ons netvlies.

Uitdagingen
Als lerende organisatie hebben we uiteraard nog een weg te gaan en dat doen we ook. In 2021 stapten we als organisatie in een participatief traject tussen leidinggevenden en werknemers rond strategisch leiderschap dat zal uitmonden in enkele prioritaire thema’s waarmee we aan de slag kunnen om ten slotte als organisatie, medewerker, schoolbestuur, directie, leraar, en uiteindelijk leerling sterker te staan en sterker te zijn.

ONTDEK ONZE ORGANISATIEcrius crius
Deel deze organisatie
LinkedIn Facebook Twitter

SLUIT JE AAN BIJ DE BEWEGING!

Wil je als werkgever het verschil (blijven) maken met duurzame mobiliteit en mensgericht hybride werken? Schrijf je hier in voor onze infosessies over het certificatietraject van volgend jaar.

SCHRIJF JE HIER IN