Vlaanderen Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: Baanbrekende Werkgever '23

Deel deze organisatie
LinkedIn Facebook Twitter

Over DWVG
Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin maakt deel uit van de Vlaamse overheid. Samen met een aantal partners willen we ervoor zorgen dat iedereen in Vlaanderen en Brussel kan participeren aan een zorgzame samenleving. We versterken, begeleiden of ondersteunen mensen die het wensen of nodig hebben. Daarbij hebben we aandacht voor de meest kwetsbaren.

Concreet nemen we volgende opdrachten op:
• het voorbereiden, monitoren en opvolgen van beleidsinitiatieven;
• het inspecteren van welzijns- en zorgvoorzieningen;
• het subsidiëren van welzijns- en gezondheidsinfrastructuur en welzijnsinitiatieven.

We bouwen aan partnerschappen bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het beleid. We stimuleren kwaliteit en kennisdeling op het terrein en in onze eigen organisatie. We zetten talenten van medewerkers doelgericht in. We investeren verder in vertrouwen, openheid en flexibiliteit.

Wat maakt ons een Baanbrekende Werkgever?

Wij zijn minder onderweg:
Het Departement WVG streeft ernaar om een dynamische, zorgzame en klantgerichte organisatie te zijn.

Elk team organiseert zich zodanig dat de verwachte dienstverlening gegarandeerd wordt. Tegelijkertijd wil het Departement WVG haar personeelsleden de nodige flexibiliteit en autonomie geven zodat ze hun werk en privéleven optimaal in balans kunnen houden. De invoering van het hybride werken draagt hier sinds 2015 toe bij.

Bij het hybride werken staat sociale cohesie en samenwerking met collega’s en verbondenheid met de organisatie voorop. Er wordt vanuit openheid en vertrouwen gestreefd naar een evenwicht tussen organisatiebelangen, teamnoden en individuele behoeften. Enerzijds is de minimale aanwezigheid op de kantoorwerkplek vastgelegd op zes werkdagen per maand; anderzijds zorgt de werkgever voor een kwalitatieve uitrusting van de thuiswerkplek. Hybride werken is gebaseerd op vertrouwen en dialoog. Het krijgt vorm door transparante en duidelijke afspraken op organisatieniveau maar evengoed op afdelingsniveau of teamniveau. Leidinggeven en samenwerken gebeurt in een permanente en constructieve dialoog. Deze dialoog bevorderen we door blijvend in te zetten op een feedbackcultuur.

Wij willen "slimmer en groener onderweg” zijn:
Binnen de Vlaamse overheid zijn al heel wat randvoorwaarden voor een duurzame mobiliteit aanwezig. De grote kantoorgebouwen hebben een centrale ligging en zijn makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, personeelsleden kunnen bedrijfsfietsen gebruiken, deelwagens zijn beschikbaar, alle grote kantoorgebouwen beschikken over veilige fietsenstallingen en doucheruimtes,… Toch geloven we als departement dat we nog een extra inspanning kunnen leveren op het vlak van werkverplaatsingen (werkbezoeken op locatie). De ambitie van het departement WVG is onze medewerkers te sensibiliseren en ondersteunen, om voor professionele verplaatsingen altijd een duurzame vervoersmiddel te kiezen.

ONTDEK ONZE ORGANISATIEVlaanderen zorg Vlaanderen zorg Vlaanderen zorg

Deel deze organisatie
LinkedIn Facebook Twitter

SLUIT JE AAN BIJ DE BEWEGING!

Wil je als werkgever het verschil (blijven) maken met duurzame mobiliteit en mensgericht hybride werken? Schrijf je hier in voor onze infosessies over het certificatietraject van volgend jaar.

SCHRIJF JE HIER IN