Federale Pensioendienst: Baanbrekende Werkgever '24

Deel deze organisatie
LinkedIn Facebook Twitter

De Federale Pensioendienst, met ongeveer 2.400 personeelsleden die zijn tewerkgesteld in de Zuidertoren in Brussel en in 13 gewestelijke kantoren verspreid over gans België, is een openbare instelling van sociale zekerheid, met de volgende opdrachten:
• We doen er alles aan om personen helder te informeren en adviseren over hun (toekomstig) pensioen en dit via verschillende communicatiekanalen.
• We bepalen de pensioenrechten van ambtenaren, werknemers en we kennen ook het IGO (inkomensgarantie voor ouderen ) toe.
• We zorgen voor een correcte en stipte betaling van de pensioenen, van ambtenaren, werknemers én zelfstandigen en van het IGO.
• We ondersteunen het beleidswerk en stellen hiervoor onze gegevens, analyses en expertise op strategisch, juridisch, financieel en actuarieel vlak ter beschikking.

En pensioenen, Dat is niet saai hoor! Integendeel! Het pensioen en alles wat daarbij hoort, zijn actuele thema's die bovendien enorm veel mensen aanbelangen.

Daarenboven, de wereld van de pensioenen evolueert voortdurend in een samenleving die steeds sneller gaat. Aanpassen en ontwikkelen zijn dan ook de kernwoorden. Maar we doen dat niet alleen. Want alleen gaan we sneller, maar samen gaan we verder. Dankzij dynamische en enthousiaste collega's en innovatieve projecten is een goede dienstverlening dus een zekerheid voor de (toekomstige) gepensioneerden.

Mypension.be is ons vlaggeschip!

Wat maakt ons een Baanbrekende Werkgever?

Minder onderweg
De FPD was één van de pioniers van telewerk. Tijds- en plaatsonafhankelijk werken is bij ons sterk ingeburgerd (telewerk tot 60% van de arbeidstijd). Financiële ondersteuning voor de realisatie van een ergonomisch “thuiskantoor, flexibele arbeidstijden en technische modaliteiten voor hybride meeting zijn hierbij hefbomen.

Het verder decentraliseren van de taken naar de gewestelijke kantoren zal er toe leiden dat meer medewerkers ook korter bij thuis zullen kunnen werken.

Slimmer onderweg
Door de uitmuntende ligging van onze centrale diensten (de Zuidertoren, dichtbij het NMBS -Zuidstation en het metro-netwerk) en van onze gewestelijke kantoren (in de centra van een aantal steden) zijn we vlot bereikbaar via het openbaar vervoer, zowel voor onze personeelsleden als voor onze klanten .

Duurzaam werk
De FPD streeft ernaar op een betrouwbare werkgever te zijn waar je je loopbaan op korte én lange termijn kan uitbouwen. We zijn een ontwikkelingsgerichte organisatie, waar zowel nieuwkomers als onze huidige medewerkers, de ruimte krijgen om zich te ontplooien, nieuwe dingen te leren en ze, via onze intern mobiliteitsbeleid, mogelijkheden te bieden om andere functies en rollen op te nemen. Het is ook een manier om aan medewerkers een loopbaanperspectief te bieden dat ruimer gaat dan promoties. Onze eigen “Pension academy” zorgt voor een uitgebreid continue opleidingspakket.

Bij wervingen wordt niet zozeer gepeild naar technische bagage (uitgezonderd enkele specifieke functies), maar wel naar generieke competenties, naar de motivatie en naar de fit met de organisatiewaarden, om op die manier naar een duurzame relatie met de medewerker zo veel mogelijk te garanderen.

Wij vinden een goed evenwicht privé-werk primordiaal voor het welzijn van onze medewerkers. Een genereuze verlofregeling, flexibele arbeidstijden, mogelijkheden om deeltijds te weken en om voor langere tijd uit het arbeidsproces te stappen en natuurlijk het uitgebreid telewerk zijn hiervan bewijzen.

ONTDEK ONZE ORGANISATIE

federale pensioendienst federale pensioendienst federale pensioendienst federale pensioendienst federale pensioendienst

Deel deze organisatie
LinkedIn Facebook Twitter

JOIN THE MOVEMENT!

Baanbrekende Werkgever is een lerend netwerk van organisaties die zich als duurzame en mensgerichte werkgevers willen ontwikkelen en positioneren.

WORD EEN BAANBREKENDE WERKGEVER