FOD Beleid en Ondersteuning: Baanbrekende Werkgever '24

Deel deze organisatie
LinkedIn Facebook Twitter

De FOD Beleid en Ondersteuning is een federale overheidsdienst die samen met haar klanten en partners werkt aan een moderne overheid ten dienste van burgers en ondernemingen. Dat doen we door andere federale organisaties en beleidsverantwoordelijken te ondersteunen in 5 domeinen:

• Werken bij de overheid
• Digitale overheid
• Begroting en boekhouding
• Overheidsopdrachten
• Strategische ondersteuning

Zo zorgen we voor een toekomstgericht federaal hr- en welzijnsbeleid, werken we aan de digitalisering en de administratieve vereenvoudiging van de overheid, zorgen we voor de opvolging van de federale begroting en de overheidsboekhouding, ondersteunen we overheidsdiensten bij overheidsopdrachten en geven we strategisch advies rond thema’s als organisatieontwikkeling, innovatie, leiderschap,…

Wat maakt ons een Baanbrekende Werkgever?

Een dynamische en hybride werkomgeving
We werken flexibel zowel van thuis als op kantoor in functie van individuele en teamdoelstellingen. Zo moedigen we onze medewerkers aan om een goeie work-life balance te creëren.
Onze moderne kantoren en lokalen zijn uitgerust om hybride te overleggen. Het flexdesk principe laat toe om in functie van de uit te voeren taak een aangepaste werkplek te kiezen.

Een mensgerichte organisatiecultuur
In onze organisatie staat samenwerking vanuit wederzijds vertrouwen centraal. We delen actief onze kennis en ervaringen met elkaar en verwelkomen en waarderen diverse perspectieven. We streven naar een open feedbackcultuur, een continue dialoog waarbij onze waarden respect en verantwoordelijkheid centraal staan. Een inspirerende, inclusieve en open werkcultuur waarin iedereen zich verder kan ontplooien en haar of zijn vol potentieel kan bereiken.

Duurzame mobiliteit
De meeste van onze medewerkers komen op een duurzame manier naar kantoor: met de trein, metro, bus, tram, fiets of step. Het abonnement voor het openbaar vervoer wordt terugbetaald. Medewerkers die met de fiets komen, krijgen een fietsvergoeding.

Ons wagenpark is deels elektrisch en binnenkort hebben we twee elektrische fietsen die kunnen worden gebruikt voor (dienst)verplaatsingen.

Door onze ligging vlak aan het Brusselse Noordstation kunnen ook onze bezoekers op een duurzame manier tot bij ons komen.

ONTDEK ONZE ORGANISATIEFOD BOSA FOD BOSA FOD BOSA FOD BOSA

Deel deze organisatie
LinkedIn Facebook Twitter

JOIN THE MOVEMENT!

Baanbrekende Werkgever is een lerend netwerk van organisaties die zich als duurzame en mensgerichte werkgevers willen ontwikkelen en positioneren.

WORD EEN BAANBREKENDE WERKGEVER