Groep IDEWE: Baanbrekende Werkgever '24

Deel deze organisatie
LinkedIn Facebook Twitter

Groep IDEWE biedt preventie en welzijn op maat. Groep IDEWE beschikt over bijna 1.000 gekwalificeerde medewerkers en werkt vanuit 11 regionale kantoren (Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven, Mechelen, Wallonië, Roeselare en Turnhout) en één centrale hoofdzetel (Heverlee-Leuven). Zo ondersteunt Groep IDEWE 35.000 werkgevers en 860.000 werknemers bij het opzetten van een veilige werkomgeving.

Groep IDEWE bestaat uit IDEWE vzw en IBEVE vzw. IDEWE vzw is de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in België met een territoriale erkenning voor het ganse land. Voor IDEWE gaat een preventiebeleid opzetten verder dan arbeidsgeneeskunde alleen. Het bestrijkt ook de domeinen van veiligheid, hygiëne, psychosociale aspecten, ergonomie en milieu. IBEVE vzw is een zusterorganisatie en staat in voor de domeinen veiligheidscoördinatie, arbeidsveiligheid, milieu, energiebeheer en industriële hygiëne op het werk. IBEVE doet aan preventie in domeinen die wettelijk niet onder een externe dienst vallen.

Groep IDEWE gelooft in interdisciplinaire dienstverlening. Groep IDEWE gaat een partnership aan waarbij samen met de klant aan preventie en welzijn wordt gewerkt. Groep IDEWE wil zich ook in toenemende mate inzetten om een zo goed mogelijk antwoord te bieden op de uitdagingen binnen verschillende doelgroepen en/of sectoren. Nieuwe evoluties, praktijken, wetgeving, elektronische vereenvoudiging van taken … worden op de voet gevolgd.

Voor meer info, surf naar www.idewe.be.

Wat maakt ons een Baanbrekende Werkgever?

IDEWE focust op vitaliteit
Sinds de start van het traject van Baanbrekende Werkgever in 2023 deden we in dit kader de volgende acties:

1. Welzijn en vitaliteit als een strategisch thema – Future proof organisation
We hebben deze uitdaging gericht verbonden aan de uitrol van het strategisch plan, om zo verankering en voortgang te garanderen. In deze context wordt er vanuit het L&D- team extra aandacht besteedt aan vorming en opleiding rond veerkracht en mindfulness. Concreet vertaalt zich dit in een reeks classroomtrainings en online coaching. Daarnaast voorzien we een uitgebreid aanbod aan e-learnings die verdere ondersteuning aanreiken.

2. Opstart leiderschapstraject – eerste actieplannen klaar
Het directieteam van Groep IDEWE heeft het hele traject doorlopen dat resulteert in een actieplan binnen het eigen team en op directieniveau verder opgevolgd wordt. Het voortraject werd al opgestart in juni 2022 met een collectieve inspiratiesessie voor de hele organisatie. Na afloop van het traject kregen de directieleden feedback van hun teams en gingen ze in dialoog over het ABC van hun teams. Daarnaast koppelde de directie enkele ervaringen en inzichten terug naar de organisatie.

In juni 2023 startte er een eerste groep stafleden , waarmee 3 van onze 10 regio’s ondertussen aan de slag zijn met deze thematiek. In de komende weken gaan zij de dialoog aan met hun teams en krijgen de actieplannen vorm. Aanvullend zullen we samen met hen in kaart brengen welke noden zij verder hebben aan intervisie, opleiding en coaching. Een volgende groep gaat naar het einde van het jaar toe hiermee aan de slag.

3. Welzijnsbeleving binnen onze teams
Binnen de teamscan krijgen we zicht op de leiderschapsstijlen van de leidinggevende, het ABC van motivatie van de leidinggevende en het team, maar ook de mogelijke effecten op vitaliteit, burn-outrisico’s, jobtevredenheid en turnoverintentie. De eerste resultaten zijn positief: we stellen een hoge participatie en betrokkenheid vast bij het invullen van de vragenlijsten. Daarnaast stellen we vast dat de gesprekken voldoende ruimte bieden om te concretiseren wat medewerkers en leidinggevende nodig hebben om bevlogen te blijven.

4. Gezonde geest in een gezond lichaam
Als preventiedienst vinden we aandacht voor mentale en fysieke gezondheid essentieel en voorzien we vandaag al tal van mogelijkheden. Onze uitdaging zit voornamelijk in dit aanbod meer ‘zichtbaarheid’ te geven, zodat medewerkers er vlotter toegang tot vinden.

Uit de gesprekken met de sparringpartners nemen we de tip mee om met enige regelmaat vanuit de interne dienst een soort ‘column’ te publiceren rond specifieke thema’s, bijv. veerkracht. Daarnaast kunnen we dan gericht bepaalde initiatieven in de kijker zetten.

In juni 2023 startten we een samenwerking met Fitcoins. Hiermee stimuleren we onze collega’s om meer te bewegen en gezond te blijven. Fitcoins biedt een digitaal platform ter ondersteuning van gezondheidspromotie. Dankzij de app wordt beweging (stappen en fietsen) geregistreerd en verdienen onze medewerkers zo digitale spaarpunten of ‘coins’. De ‘coins’ kunnen ze vervolgens inruilen voor een gift aan een goed doel, of sparen voor een extra budget om ‘samen’ als team verder te investeren in onderlinge verbondenheid. Deze app geeft ook wekelijks tips voor een gezondere levensstijl en er worden podcasts aangeboden.

Benieuwd naar wat dit traject voor ons concreet betekent?
Hier alvast een ‘sneakpeak’ uit onze jaarlijkse personeelsvergadering, waar onze CEO Lode Godderis en HR Directeur Piet Brys toelichten waarom dit traject voor ons waardevol is.


ONTDEK ONZE ORGANISATIE

Deel deze organisatie
LinkedIn Facebook Twitter

JOIN THE MOVEMENT!

Baanbrekende Werkgever is een lerend netwerk van organisaties die zich als duurzame en mensgerichte werkgevers willen ontwikkelen en positioneren.

WORD EEN BAANBREKENDE WERKGEVER