Stad Mechelen: Baanbrekende Werkgever '24

Deel deze organisatie
LinkedIn Facebook Twitter

Met meer dan 1100 medewerkers zetten we ons elke dag met veel #2800love in voor onze stad. Want Mechelen is een warme stad. Een dynamische stad. Een stad op mensenmaat.

De liefde en inzet voor onze stad zorgt voor veel verbondenheid en erkenning. Mechelen is namelijk een stad waar iedereen aan bod komt, zich kan ontplooien en zichzelf kan zijn. Het is een verrassende stad, door haar diversiteit en haar contrasten: modern en historisch, vernieuwend maar ook duurzaam en betrouwbaar.

Werken bij Stad Mechelen betekent je talent inzetten, met veel teamwork ergens geraken en elke dag het verschil maken voor de stad en haar burgers. Het betekent: meebouwen aan het Mechelen van morgen.

Of je nu werkt als technicus, maatschappelijk werker of bibliotheekassistent: onze organisatie biedt de flexibiliteit om je eigen pad uit te stippelen in een omgeving waar het tof samenwerken is. Want #2800werkt voor iedereen!

Wat maakt ons een Baanbrekende Werkgever?

Als stad vinden we het belangrijk om de uitdagingen die gepaard gaan met hybride werken, te vertalen naar een uitgewerkt beleid waarin onze medewerkers centraal staan. Onze organisatiecultuur is gericht op innovatie, verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid.

In ons beleid hebben we al langer aandacht voor hybride werken en duurzame mobiliteit.

Minder onderweg
We hebben de afgelopen jaren ingezet op plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Alle hoofdgebouwen werken volgens de activity based principes. Telewerk is intussen structureel ingebed waar mogelijk, inclusief een telewerkvergoeding. Leidinggevenden worden opgeleid om te coachen vanop afstand. Voor vele diensten is de prikklok verleden tijd en kunnen medewerkers flexibel werken tussen 7 en 22u. Vanuit ICT investeren we in een moderne, duurzame en flexibele werkomgeving en digitale oplossingen.

Bijkomende uitdagingen die we nu aanpakken zijn
• een gezonde vergadercultuur
• slimmere kantoorinrichting én ergonomische thuiswerkplekken.

Slimmer en groener onderweg
Naast een duurzaam aanbod voor woon-werkverkeer investeren we ook in
• onze eigen fietsvloot van (elektrische) dienstfietsen
• extra fietsenstallingen voor het personeel
• stelselmatige vergroening van onze wagenvloot

In de toekomst willen we bijkomende ‘last mile’-oplossingen voorzien zodat de auto maximaal aan de kant blijft.

Duurzaam werkgeverschap
Al deze inspanningen dragen bij aan de meest fundamentele doelstelling als werkgever: welzijn op het werk.

Ons (de)connectiecharter laat toe om te mogen deconnecteren van het werk en tegelijk om regelmatig te connecteren met elkaar: professioneel en informeel.

Preventie van en re-integratie bij burnout is een belangrijk welzijnsthema op onze agenda. We ontwikkelen een toolkit voor de leidinggevenden met concrete handvaten om hun team hierin te ondersteunen.

Verbinding is een ander welzijnsthema. Alle medewerkers maken deel uit van onze #2800werkt-community. Verbinding heeft effect op je welzijn, je energieniveau, je werkprestaties en interne samenwerking. Activiteiten die medewerkers verbinden met elkaar en met de organisatie zijn geen “luxe”, maar een noodzaak. Een team enthousiaste medewerkers stelde zich kandidaat voor Lunactive, ons ‘activiteitencomité’. Zij organiseren stadsbrede events en verbindende teamactiviteiten. Zo versterken we onze #2800werkt-community.

ONTDEK ONZE ORGANISATIE

mechelen Hoppy deelsteps Stad Mechelen Stad Mechelen

Deel deze organisatie
LinkedIn Facebook Twitter

JOIN THE MOVEMENT!

Baanbrekende Werkgever is een lerend netwerk van organisaties die zich als duurzame en mensgerichte werkgevers willen ontwikkelen en positioneren.

WORD EEN BAANBREKENDE WERKGEVER