Pleegzorg West-Vlaanderen: Baanbrekende Werkgever '24

Deel deze organisatie
LinkedIn Facebook Twitter

Soms kan een kind even niet thuis wonen. Een pleeggezin is dan meestal de beste oplossing. Zo’n warme thuis staat ook open voor volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek. We noemen hen pleeggasten. Met meer dan 200 collega’s zetten we ons bij Pleegzorg West-Vlaanderen in om die kinderen en volwassenen, hun ouders én hun pleeggezinnen te begeleiden en ondersteunen. Daarnaast staan we in voor de werving en screening van kandidaat-pleeggezinnen en bereiden we hen voor op hun pleegzorgengagement.

Als klantgerichte organisatie focussen wij uiteraard op die diverse doelgroep. Om dat te kunnen waarmaken, creëren we voor onze medewerkers een werkomgeving die gericht is op ontwikkeling en groei. We laten ons hierbij leiden door onze vier waarden: vertrouwen, verantwoordelijkheid, krachtgerichtheid en samenwerking.

Pleegzorg West-Vlaanderen zet zich al geruime tijd in om een duurzame en mensgerichte organisatie te zijn.

In 2022 schakelden we over naar tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Dankzij die visie op hybride werken zijn collega’s minder onderweg. Daaruit ontstond dan weer de nood aan een nieuwe invulling voor de inrichting en het gebruik van de werkplek. Die uitdaging pakken we momenteel aan. Sinds enige tijd gebruiken we ook de elektrische deelwagens van het Coopstroom-netwerk. Zo kunnen collega’s duurzame dienstverplaatsingen doen met die elektrische deelwagens.

We breidden ook ons HR-beleid verder uit. Zo implementeerden we bv. een preboarding- en onboarding-beleid. We zetten in op interne vorming, o.a. dankzij opleidingskansen op individueel, team- en organisatieniveau. Teamontwikkelingstrajecten zorgen ervoor dat teams hun samenwerking naar een hoger niveau kunnen tillen.

Maar we willen meer en daarom ondertekenden we dit charter. Dankzij het lerende netwerk werden we geïnspireerd om met onze organisatie verdere stappen te zetten als duurzame en mensgerichte organisatie. We zetten onze schouders onder de uitdaging een werkplekinrichting te organiseren waar onze collega’s zich thuis én goed voelen. Dankzij de vele inspiratiesessies krijgt ons beleid steeds meer vorm, zodat we de komende jaren verder kunnen bouwen.

Ook op de andere domeinen willen we vooruit en daarom beslisten we nu al om ook in te tekenen voor het traject van volgend jaar. Zo blijven we bouwen aan een organisatie die klaar is voor de toekomst en waar medewerkers zich goed voelen.

ONTDEK ONZE ORGANISATIE

pleegzorg pleegzorg pleegzorg pleegzorg pleegzorg

Deel deze organisatie
LinkedIn Facebook Twitter

JOIN THE MOVEMENT!

Baanbrekende Werkgever is een lerend netwerk van organisaties die zich als duurzame en mensgerichte werkgevers willen ontwikkelen en positioneren.

WORD EEN BAANBREKENDE WERKGEVER