UZ Brussel: Baanbrekende Werkgever '24

Deel deze organisatie
LinkedIn Facebook Twitter

Het UZ Brussel is een universitair ziekenhuis met meer dan 4.000 medewerkers, waaronder artsen, verpleegkundigen en medewerkers in ondersteunende diensten. Het is verbonden aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel en is gelegen op de Brussels Health Campus in Jette. Met 721 ziekenhuisbedden is UZ Brussel jaarlijks goed voor 30.779 opnames van patiënten uit binnen- en buitenland, 412.246 raadplegingen en 78.840 patiënten op spoed. Zijn filosofie is gebaseerd op drie principes: Nederlandstalig, pluralistisch en sociaal. Als universitair ziekenhuis heeft het ook een opleidingsopdracht en voert het wetenschappelijk onderzoek uit.

Wat maakt ons een Baanbrekende Werkgever?

Het UZ Brussel nam voor de tweede keer op rij deel aan het certificatietraject. Vorig jaar werd ingezet op de pijler ‘Minder, slimmer en groener onderweg’ waar we onderzochten waarom medewerkers weinig aan carpooling doen. We experimenteerden met een vernieuwd carpoolplatform. Dit jaar kozen we voor het thema ‘Talentmanagement’.

Vorig jaar zijn we gestart met een Strategische LeiderschapsAgenda (SLA). Dit initiatief werd gelanceerd vanuit verschillende directies binnen de ondersteunende diensten met als doel ‘Ontzorg de Zorg’. Door de ondersteunende diensten te verenigen hopen we ons voor te bereiden en te (her) organiseren om de steeds snellere evoluties binnen het ziekenhuis, de gezondheidszorg en de maatschappij proactief, efficiënt en duurzaam aan te pakken. Binnen de SLA definieerden we 6 strategische handvaten met hierbinnen diverse werkgroepen. In het handvat ‘Leiderschap & Organisatie’ werd de werkgroep Talentmanagement opgestart. Het leek ons dan ook ideaal om dit thema naar voor te schuiven binnen het certificatietraject Baanbrekende Werkgever. Onze uitdaging is om een beleid m.b.t. talentmanagement uit te werken met de focus op twee invalshoeken.

Ten eerste willen we de talenten van UZ Brussel medewerkers in de brede zin identificeren. Als organisatie erkennen we namelijk dat alle medewerkers unieke vaardigheden en talenten hebben die verder reiken dan de huidige functie. Door het in kaart brengen van talenten van medewerkers hoopt het UZ Brussel haar menselijk kapitaal op een effectieve en strategische manier te beheren, te ontwikkelen en te benutten. Naast een positief effect voor de organisatie draagt dit ook bij tot de persoonlijke groei van de individuele medewerker. In eerste instantie is de scope gericht op alle medewerkers binnen het UZ Brussel die werkzaam zijn in niet-medische functies (en waarbij on-the-job training mogelijk is).

Ten tweede is het de betrachting om het potentieel van UZ Brussel medewerkers in kaart te brengen. We hopen op deze manier bij te dragen aan een positieve reputatie als werkgever in kader van het aantrekken en behouden van talenten. Het is hierbij de bedoeling om ook de link te maken met successieplanning.

In kader van bovenstaande invalshoeken deden de leden van de werkgroep Talentmanagement inspiratie op bij o.a. VRT, Chevron Philips Chemical, Telenet en Colruyt Group. Ook gaven de champions sessions en sparring sessions van Baanbrekende Werkgever zuurstof om hiermee intern verder aan de slag te gaan. Om Talentmanagement te implementeren in het UZ Brussel zijn we momenteel op zoek naar een tool die ons hierbij kan faciliteren. Hierbij is het een vereiste dat de werknemer zijn eigen profiel volledig beheert met als doel een cultuurverandering te bewerkstelligen waarbij elke medewerker zijn talenten gaat delen en ontwikkelen.

ONTDEK ONZE ORGANISATIE

uz brussel

Deel deze organisatie
LinkedIn Facebook Twitter

JOIN THE MOVEMENT!

Baanbrekende Werkgever is een lerend netwerk van organisaties die zich als duurzame en mensgerichte werkgevers willen ontwikkelen en positioneren.

WORD EEN BAANBREKENDE WERKGEVER