Lokaal Bestuur Wommelgem: Baanbrekende Werkgever '24

Deel deze organisatie
LinkedIn Facebook Twitter

Van Wommelgem een warm dorp maken in de stedelijke rand. Daar zet Lokaal Bestuur Wommelgem zich voor in. Als lokaal beleidsniveau staan we het dichts bij de burger. We krijgen steeds meer bevoegdheden en hebben daardoor een groeiende directe impact op vele facetten van het dagelijks leven. Of het nu gaat om mobiliteit, kinderopvang, lokale economie, klimaat of cultuur. Dat maakt onze missie voor ons groeiend aantal inwoners steeds belangrijker.

In de voorbije crisissen toonden we onze wendbaarheid. De maatschappelijke context en de vele interne en externe veranderingen blijven ons uitdagen om oplossingsgericht te handelen en innoveren. Zo bouwen we stapsgewijs onze dienstverlening uit. Dit dankzij de inzet van een bruisend team.

Een Baanbrekende werkgever zijn, doen we voor onze 125 collega’s.

Minder onderweg, vergroenen en hybride werken klonken even terug nog baanbrekend, maar zijn intussen ingebed in onze werking. We hebben dienstfietsen, werken plaats- en tijdsonafhankelijk, vergroenden het wagenpark en bieden een fietslease aan. En we gaan nog een stapje verder.

Ons motiverend HR-beleid staat centraal. Aan het ABC van de zelfdeterminatietheorie voegden we een D toe. We zetten in op:
Autonomie: Collega’s nemen zelf het stuur in handen: werken resultaatsgericht en probleemoplossend
verBondenheid: We gaan voor een warm team dat naar gezamenlijke doelstellingen toewerkt en daarbij ook plezier beleeft
Competentie: Collega’s ontwikkelen hun talenten en blijven groeien
Dynamische & mensgerichte werkomgeving: Collega’s ontplooien zich voluit.

Een actieplan op drie niveaus:

In team
Het telewerk deed ons bewust omgaan met de teamdynamiek. De focus op teamdoelstellingen en teamrollen, stimuleert het samenwerken aan gezamenlijke doelstellingen en het opnemen van verantwoordelijkheid. Collega’s kennen elkaars talenten en ondersteunen elkaar. De wekelijkse kantoordag, de teamvergaderingen en de teambuilding zorgen voor verbinding en amusement.

Tussen teams
Ondanks het brede werkveld en de verschillende locaties werken we transversaal vanuit teamoverschrijdende projecten en organisatiebrede processen. Vanuit activity based werken, teambuildings op afdelingsniveau en stages in verschillende teams leren collega’s elkaars werking kennen. De herinrichting van een aantal werkplekken stimuleert bovendien ontmoeting.

Met de organisatie
We willen trots zijn om te werken voor het Lokaal Bestuur. Dankzij de personeelsdag, de jaarlijkse roadshow van het beleidsplan en lunchmeetings weten onze collega’s waar onze organisatie voor staat en welke initiatieven genomen worden. Met speeddates en andere participatiemomenten hopen we dat ze zich betrokken voelen en deze initiatieven uitdragen. Ook met ons nieuw intranet en een sterke branding versterken we de verbondenheid met onze organisatie.

Dat de collega’s zich goed voelen op de werkvloer is hierbij cruciaal. Samen met Better Minds at Work namen we een human capital scan, waarop we het actieplan #samenveerkrachtig baseerden. Daarnaast ondersteunen we leidinggevenden in hun coachende rol vanuit een leiderschapstraject dat we uitwerkten met Key Consult. Tenslotte dragen de maandelijkse ontspannende initiatieven zoals een afterwork drink of picknick en de wekelijkse sportactiviteiten ook bij aan de funfactor.

De ondertekening van dit charter en het actieplan is het begin van ons engagement als baanbrekende werkgever, met onze positieve organisatiecultuur als bindmiddel.

ONTDEK ONZE ORGANISATIE

wommelgem

Deel deze organisatie
LinkedIn Facebook Twitter

JOIN THE MOVEMENT!

Baanbrekende Werkgever is een lerend netwerk van organisaties die zich als duurzame en mensgerichte werkgevers willen ontwikkelen en positioneren.

WORD EEN BAANBREKENDE WERKGEVER