Het talent van de toekomst is divers in al zijn diversiteit

Kunnen werkgevers in Vlaanderen hun vacatures blijven invullen? Ja, al zetten ze best in op divers talent. We spraken over deze uitdaging met Ann Van Nooten, manager dienstverlening bij VDAB, en ook met Saïd Mohammadi, ooit gevlucht uit Iran en vandaag aan het werk als bemiddelaar.

18 juni 2024

Deel dit artikel
LinkedIn Facebook Twitter

Een tewerkstellingsgraad van 80% of 8 op 10 van de actieve bevolking aan de slag. Het is een ambitie die vaak opduikt. “Vandaag haalt Vlaanderen 76,8%, stelt Ann Van Nooten. “Willen we 80% halen tegen 2030 dan moeten er nog ruim 90.000 mensen extra aan het werk in Vlaanderen. En dat gaat dan grotendeels om zij die vandaag nog niet aan de slag zijn op de arbeidsmarkt”, stelt ze. “Daarnaast is het belangrijk om in de snel veranderende arbeidsmarkt te blijven inzetten op ontwikkeling van competenties voor potentiële en toekomstige medewerkers.”

“We hebben als VDAB al veel inspanningen gedaan om naast de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden ook de zogenaamde niet-beroepsactieven richting werk te helpen”, vervolgt Van Nooten. “Sinds 2019 hebben we 430.000 mensen bereikt die voorheen niet actief waren op de arbeidsmarkt. Daarvan zijn er 250.000 aan de slag. Zo zijn er vandaag meer 55-plussers en meer mensen met een migratieachtergrond aan het werk.”

Werkgever als partner

VDAB doet veel inspanningen om doelgroepen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt aan te spreken. “We positioneren ons als een vertrouwde gids voor iedereen die de stap naar werk kan of wil zetten. We werken hiervoor samen met andere overheidsinstellingen als RIZIV, OCMW, het Agentschap Integratie en Inburgering en met private partners.”

Ook bedrijven zijn partners in dit verhaal. “Talent is vandaag per definitie divers. Wij roepen werkgevers op om breder te kijken, en niet enkel te focussen op diploma’s of jaren ervaring. Zoals wij in onze campagne voor werkgevers stellen: de creatieve toekan is ook een witte raaf”, stelt ze. “En soms kunnen drempelverlagende maatregelen helpen om iemand echt alle kansen te bieden, zoals deeltijds werk of leerkansen op de werkvloer. Maar een werkgever krijgt er veel voor terug. Om te beginnen zullen zijn vacatures beter ingevuld raken, want het tekort is structureel. Daarnaast levert het hen ook meerwaarde op: bedrijven met een divers personeelsbestand doen het nu eenmaal beter. En dan is er natuurlijk de medewerker zelf die er op vooruitgaat, zowel qua persoonlijke ontwikkeling als financiële draagkracht.”

Het verhaal van Saïd

Een mooi voorbeeld van divers talent is Saïd Mohammadi, die midden 2012 zijn thuisland Iran moest ontvluchten en vervolgens in ons land asiel aanvroeg. Na eerst te zijn afgewezen werd hij twee jaar later erkend als politiek vluchteling. “Ik volgde vier modules om het Nederlands onder de knie te krijgen en begon daarna een opleiding administratie bij VDAB”, vertelt Saïd.

Tijdens die opleiding raadden VDAB-instructeurs hem aan om te solliciteren voor een job bij VDAB als bemiddelaar voor asielzoekers en vluchtelingen. En hij werd aangeworven. “Dat was voor een contract van twee jaar. Nadien kon ik bij VDAB doorgroeien naar de job van bemiddelaar voor anderstaligen.”

Naast de nodige motivatie is talenkennis de sleutel, vertelt Saïd, als we hem complimenteren met het mooie traject én zijn puike kennis van het Nederlands. Naast Koerdisch (zijn moedertaal), Farsi (zijn taal op school), Engels (de taal van zijn bacheloropleiding), spreekt hij Frans en ook Nederlands. “Nederlands is best een moeilijke taal om te leren. Je moet je goed concentreren op de zinsconstructies. Maar oefening baart kunst.”

Zijn huidige job als bemiddelaar bij VDAB geeft hem veel voldoening. “Ik heb graag contact met mensen en kan hen helpen.” Zijn inlevingsvermogen helpt hem hierbij. “Vaak gaat het om mensen die in dezelfde situatie zitten als ikzelf negen jaar geleden.”

Wat zijn jouw ervaringen als HR professional of leidinggevende in het aantrekken van divers talent?
Doe mee aan het onderzoek van Baanbrekende Werkgever in samenwerking met VDAB.

Je kan invullen tot en met vrijdag 5 juli.