Fluvius: Onze mensen appreciëren de vrijheid die ze krijgen

De coronacrisis versnelt de opstart van thuiswerk bij Fluvius. Maar het bedrijf doorstaat de vuurdoop en de medewerkers houden van de flexibiliteit. Vertrouwen en goede afspraken vormen de basis van het succes.

Deel dit interview
LinkedIn Facebook Twitter
Ilse Van Belle (directeur HR):

“Eigenlijk startte Fluvius voor de lockdown net met een nieuw thuiswerkbeleid. Plots moesten we verplicht naar volledig thuiswerk overschakelen. Zowel de leidinggevenden als de medewerkers konden zich vrij snel met die situatie verzoenen. Binnen ons bedrijf zetten we in op een goede ondersteuning. Met een degelijke communicatieaanpak helpen coaches de leidinggevenden bij concrete vragen. Medewerkers kunnen terecht bij sociaal assistenten met problemen op het werk, maar ook in hun privéleven. Die gesprekken zijn veilig en in volle vertrouwelijkheid.”

Flexibiliteit

“Het verminderen van de verplaatsingstijd is de grootste winst voor onze medewerkers. Maar doordat ze flexibiliteit krijgen, kunnen ze zich ook privé beter organiseren. Die vrijheid apprecieert men zeer sterk. Uiteindelijk gaat het om goede afspraken binnen een team en met de leidinggevende. Ook in de toekomst zullen we verder inzetten op meer thuiswerk, als medewerkers dat willen.” “Als werkgever moet je de nodige tools ter beschikking stellen voor goed thuiswerk. En als medewerkers naar kantoor komen, is dat vooral voor overleg en samenwerking.”

Cultuur van vertrouwen

“Fluvius ontstond uit de samensmelting van Eandis, Infrax en Integan. We startten een traject waarmee we aan een gedeelde bedrijfscultuur werken. We streven naar autonomie en gedeeld leiderschap. Het gaat daarbij om vertrouwen, in leidinggevenden én in teamleden. De huidige situatie versterkt en versnelt dat proces. Dat is toch een positief effect van de coronacrisis.” “We volgen een strategie om een Great Place to Work zijn. We kiezen voor de inzetbaarheid van onze medewerkers, maar ook voor een cultuur van vertrouwen en gedeeld leiderschap. Tijdens deze crisis blijkt dat we als bedrijf de juiste keuze maakten.”

Fiets stimuleren

“Wij zitten natuurlijk midden in de sector die de energietransitie moet mogelijk maken. Fluvius zet dan ook meer en meer in op elektrische en hybride wagens, ook voor onze technische voertuigen. We lanceerden ook net een fietsprogramma voor alle bedienden en kaderleden. Met een fietsvergoeding stimuleren we onze mensen om zoveel mogelijk met de fiets naar het werk te komen, als de situatie dat terug toelaat.”

JOIN THE MOVEMENT!

Baanbrekende Werkgever is een lerend netwerk van organisaties die zich als duurzame en mensgerichte werkgevers willen ontwikkelen en positioneren.

WORD EEN BAANBREKENDE WERKGEVER